بازدید سرزده بخشدار ایلخچی به همراه فرمانده انتظامی بخش ایلخچی از کمپ ترک اعتیاد

مهندس حسامی بخشدار ایلخچی به همراه فرمانده نیروی انتظامی بخش ایلخچی امروز به شکل سرزده از کمپ ترک اعتیاد اوج آرامش روح بازدید کردند.
در این بازدید ایشان ضمن دیدار با مریضان بستری در این کمپ از قسمت های مختلف آن بازرسی کرده و در جریان چگونگی روندکار در این مرکز قرار گرفت.
ایشان همچنین ضمن بررسی پرونده های موجود ، چگونگی پذیرش ، طول درمان و ترخیص بیماران را جویا شدند.
مهندس حسامی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات پرسنل و مدیریت مرکز ، تذکراتی نیز در جهت بهبود خدمات به آنها ایراد کردند.
مهندس حسامی حفظ شان و احترام بیماران مراجعه کننده به این مرکز را ضروری دانسته و عنوان داشتند شرایط فرهنگی و اجتماعی منطقه نیز باید در برخورد با بیماران مرکز حتما لحاظ گردد تا آنها بتوانند یک بار دیگر به صورت پاک و سالم به آغوش جامعه بازگردند.
همچنین مهندس حسامی بر تشکیل یک تعاونی یا شرکت سهامی با مشارکت بیماران پاک و ترخیص شده از این مرکز به منظور ایجاد اشتغال پایدار و کسب درآمد برای آنها تاکید نموده و مقرر گردید اقدامات اولیه در این خصوص توسط مدیریت مرکز ترک اعتیاد اوج آرامش ، انجام پذیرد.

bigtheme