بازدید فرماندار از نحوه خدمات رسانی به مصدومین گاز مونوکسید کربن

حضور دکتر محمدزاده فرماندار و رییس شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان اسکو در اورژانس مرکز ایلخچی و مدیریت خدمات رسانی به مسموم شدگان حادثه نشت گاز مونوکسیدکربن و عیادت از آنان.۲۱/۱۰/۹۶

روابط عمومی فرمانداری شهرستان اسکو

 

bigtheme