بازدید فرماندار اسکو از نمایشگاه توانمندی های شهرستان اسکو در پارک ائل گلی تبریز

بازدید دکتر محمدزاده فرماندار شهرستان اسکو از نمایشگاه توانمندی های شهرستان اسکو در پارک ائل گلی تبریز.

 

۱۶/۴/۹۶

 

bigtheme