بازدید فرماندار شهرستان از طرح ها و پروژه های شهر ایلخچی

بازدید فرماندار شهرستان اسکو از طرح ها و پروژه های شهر ایلخچی

صبح روز پنج شنبه مورخه ۹۶/۷/۶ دکتر محمدزاده فرماندار شهرستان اسکو به همراه مهندس حسامی بخشدار ایلخچی و رییس شورای شهر ایلخچی و سرپرست شهرداری از طرح ها و پروژه های شهر ایلخچی از جمله پارک شقایق و طرح احداث پارک بازدید کردند.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان اسکو

 

 

bigtheme