بررسی امکان احداث نیروگاه زباله سوز در شهرستان

بررسی امکان احداث نیروگاه زباله سوز در شهرستان

روز یکشنبه مورخه ۹۶/۹/۱۲ جلسه مشترکی با حضور شهرداران شهرهای اسکو، سهند و ایلخچی، مدیر عامل شرکت عمران سهند به ریاست دکتر محمدزاده فرماندار شهرستان اسکو جهت ارزیابی امکان سرمایه گذاری و امکان احداث نیروگاه زباله سوز با استفاده از پسماندهای شهری در شهرهای شهرستان در محل فرمانداری تشکیل و تبادل نظر گردید.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان اسکو

@govomidosku

 

bigtheme