تشکیل شورای آموزش و پرورش ایلخچی با حضور بخشدار ایلخچی

شورای آموزش و پرورش ایلخچی با حضور بخشدار ایلخچی تشکیل جلسه داد.

در این جلسه مهندس حسامی، بخشدار ایلخچی ضمن گرامی داشت هفته شورای آموزش و پرورش، و تقدیر و تشکر از مسئول آموزش و پرورش بخش ایلخچی، آقای سلطانی، به خاطر اقدامات تحسین برانگیز اداره آموزش و پرورش در این بخش، بر ضرورت توجه به مقوله آموزش های خارج از کتاب های درسی و توجه ویژه به چگونگی فرهنگ سازی مقولاتی مانند “اقتصاد مقاومتی” و ” حقوق شهروندی” در بین دانش آموزان تاکید کرد.
بخشدار ایلخچی با اشاره به ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط ریاست محترم جمهوری گفت: باید دانش آموزان از حقوق خود آگاه شده و از آن دفاع کنند. این موضوع می تواند در کلاس های درس به صورت جدی جهت آگاهی سازی دانش آموزان دنبال شود و همچنین در مدارس شیوه های “نقد سالم” به دانش آموزان آموزش داده شود.
ایشان تاکید کردندشوراهای آموزش و پرورش می توانند با توجه به فلسفه وجودی خود، در آموزش مقولاتی مانند حقوق شهروندی یا فرهنگ سازی مسائلی مانند “خرید و مصرف تولیدات داخلی” در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، در کنار سرفصل ها و شیوه های ابلاغی از وزارت آموزش و پرورش، با پیشنهاد و اجرایی کردن روش های جدید و خلاقانه در بخش خود اقدام نموده و این روش ها را به کل استان یا کشور نیز پیشنهاد کنند.

bigtheme