جلسه انجمن کتابخانه عمومی پیامبر اعظم«ص» شهرسهند ۲۹ دی ۹۵

جلسه انجمن کتابخانه عمومی پیامبر اعظم«ص» شهرسهند امروز چهارشنبه ۲۹ دی ماه در کتابخانه سهند به ریاست آقای ماهری بخشدار مرکزی شهرستان اسکو برگزار شد. ایشان بر حضور مسئولین ادارات عضو انجمن در جلسات و اجرای تعهدات قانونی خویش تاکید نمودند. اعضای جلسه با اشاره به انجام فعالیت ها در زمینه ارتقای فرهنگ مطالعه اشاره نمودند.
ماهری گفت: بر پایی ۴۳نمایشگاه کتاب در ۴۳مدرسه توسط آموزش وپرورش،برگزاری مسابقه کتابخوانی با عنوان یار دیرین توسط اداره فرهنگ و ارشاداسلامی،پیگیری مراحل پایانی ثبت انجمن خیرین کتابخانه ساز، احصاء فضاهای مورد نیاز فازهای ۳و۴ توسط انجمن کتابخانه های شهرستان از برنامه های انجمن برای توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی می باشد.

bigtheme