جلسه شورای ترافیک شهرستان اسکو به ریاست فرماندار تشکیل شد.

جلسه شورای ترافیک شهرستان اسکو به ریاست فرماندار تشکیل شد.

جلسه شورای ترافیک شهرستان اسکو، روز یکشنبه مورخه ۹۶/۹/۱۲ به ریاست دکتر محمدزاده فرماندار شهرستان اسکو و اعضای شورا جهت بررسی پیشنهادات ترافیکی و بررسی مسائل و مشکلات ترافیکی در شهرهای اسکو، سهند و ایلخچی تشکیل شد.
در این جلسه در مورد نصب دوربین کنترل سرعت در سرازیری های سهند و اسکو و تسریع در نصب آن جهت کاهش سرعت و تصادفات و همچنین یک طرفه نمودن ورودی مساکن مهر اسکو و نصب اعلائم و تابلوهایی ترافیکی در محل های مورد نیاز تصمیم گیری شد.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان اسکو

@govomidosku

 

bigtheme