جلسه کار گروه جامعه ایمن و مروج سلامت شهر جدید سهند برگزار شد.

جلسه کار گروه جامعه ایمن و مروج سلامت شهر جدید سهند برگزار شد.

جلسه کارگروه جامعه ایمن و مروج سلامت شهر جدید سهند صبح امروز مرخه ۹۶/۴/۳ با حضور دکتر محمدزاده فرماندار شهرستان اسکو و اعضا کمیته ها برگزار گردید.
دکتر محمدزاده گفت با برنامه ریزی سیستماتیک و منسجم برای پیشبرد و دستیابی به اهداف جامعه ایمن در شهر جدید سهند مسئولین کمیته ها ضمن ارایه عملکرد ها و ضعف ها به شکل هماهنگ تلاش کنند.
ایشان در ادامه افزودند برای فاصله گرفتن از ضعف ساختاری و آشنایی کامل به واقعیت های محیطی و فرماندهی بین بخشی در سطح شهر جدید سهند باید با شناسایی اهداف جامعه ایمن و ظرفیت های موجود در سطح جامعه هدف برای بررسی نقطه به نقطه ۸۰ الزام جامعه ایمن و مروج سلامت باید به شکل سیستمی حرکت کرد.
در ادامه وی تاکید کردند که با تشکیل کمیته مستند سازی در حداقل زمان اقدامات انجام شده جمع بندی شود تا بر اساس آن الزامات طرح معین شود.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان اسکو

 

 

bigtheme