حضور مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان در شهرستان اسکو

صبح امروز جلسه اشتغال مددجویان و غیر مددجویان از طریق اعتبارات اشتغال زایی با حضور مهندس دشتی مدیر کل کمیته امداد استان در دفتر دکتر محمدزاده فرماندار شهرستان اسکو تشکیل شد.
در این جلسه موافقت شد که اعتبارات برای کمک به اشتغال مددجویان و سرپرستان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان و همچمین تسهیلات غیرمددجویان با افزایش پنجاه درصدی به مبلغ دو میلیارد و چهارصد میلیون تومان افزایش یابد.
در ادامه مهندس دشتی به همراه فرماندار شهرستان اسکو با حضور در کلاس های آموزشی خودکفایی مددجویان ایلخچی از آن بازدید کردند.

bigtheme