شهرستان اسکو از بابت آلایندگی واحدهای آلاینده تبریز عوارض خواهد گرفت

شهرستان اسکو از بابت آلایندگی واحدهای آلاینده تبریز عوارض خواهد گرفت

روز چهارشنبه مورخه ۹۶/۹/۸ بنا به درخواست فرمانداری شهرستان اسکو جلسه ای با حضور ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و فرماندار شهرستان اسکو و همچنین سایر اعضای ذیربط در محل سازمان مدیریت برگزار و با بررسی نفوذ آلایندگی واحدهای بزرگ تبریز به حوزه شهرستان اسکو مقرر گردید: براساس ضوابط و ضرایب، در سهم شهرستانهای تبریز و اسکو بازنگری شده و شهرستان اسکو هم برای مقابله با آلایندگی های محیطی و ایجاد فضاهای سبز، عوارض دریافت کند.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان اسکو

@govomidosku

 

bigtheme