نشست تخصصی و تبادل نظر در خصوص نحوه پیشگیری از جرایم

نشست تخصصی و تبادل نظر در خصوص نحوه پیشگیری از جرایم

صبح روز چهارشنبه مورخه ۹۶/۱۰/۲۰ فرماندار شهرستان اسکو، رییس دادگستری، دادستان و تعدادی از مدیران ادارات ذیربط در محل دادگستری در خصوص نحوه کاهش آسیب های اجتماعی و نحوه پیش گیری از جرایم در شهرستان اسکو با هم تبادل نظر کردند.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان اسکو

@govomidosku

 

 

bigtheme