بازدید مهندس زنگنه وزیر محترم نفت از روستای تاریخی کندوان_ اسکو

بازدید مهندس زنگنه وزیر محترم نفت از روستای تاریخی کندوان_ اسکو با همراهی مهندس رجبی معاون فرماندار و بخشدار مرکزی شهرستان اسکو.

 

bigtheme